Uppehållstillstånd i utbyte mot vittnesmål

Människor som smugglats in i Sverige ska kunna få tillfälligt uppehållstillstånd om de hjälper polis och åklagare och vittnar mot dem som smugglat in dem i landet. Det anser anhörigkommittén i ett slutbetänkande som presenterades på tisdagen. Tanken är att man lättare ska kunna komma åt de personer som bland annat tvingar utländska kvinnor att prostituera sig i Sverige.
Utredningen föreslår att den som i vinstsyfte smugglar in personer i Sverige ska kunna få hårdare straff. Minimistraffet höjs från böter till minst två års fängelse och maxstraffet höjs från fyra till sex år. Det gör att polisen får lov att använda telefonavlyssning och kameraövervakning för att komma åt smugglarna. Risk för falska vittnesmål Och utredningen föreslår alltså också att de som blivit insmugglade ska kunna få ett tillfälligt uppehållstillstånd om de hjälper poliser i utredningar mot människohandlare. I praktiken gäller det främst utländska kvinnor som tvingats till prostitution i Sverige. Tidigare har kvinnorna ofta tvingats lämna Sverige efter bara ett inlednade polisförhör. Och utan kvinnornas vittnesmål har det varit svårt att få fast människohandlarna. Men Migrationsminister Jan O Karlsson ser också en risk för ett ökat antal falska vittnesmål bara för att få stanna i Sverige. – Vi ska vara medvetna om att den risken finns. Men vi ska också komma ihåg vilka fruktansvärda problem det här är. Vi har ju jobbat med det här i några år från svensk sida, och vi måste nu, tror jag, vara djärva i våra metoder. Det viktigaste av allt är att skydda de här offren och få fast gärningsmännen. Tre riksdagspartier reserverar sig Jan O Karlsson anser att uppslutningen bakom utredningens förslag är bred, men vänsterpartiet, miljöpartiet och kristdemokraterna har alla reserverat sig mot delar av innehållet. Vänsterpartiets Ulla Hoffman anser att höjda straff är fel väg eftersom smugglingen förråas och att det är bättre att vara generösare med mottagningen. Hon anser också att Sverige kommer utnyttja redan utnyttjade kvinnor än mer om man delar ut tillfälliga uppehållstillstånd mot att de vittnar. – Att tro att de ska sätta sig ner och tala om, mot att de får ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige, och sedan ska de skickas tillbaka! Utan någon som helst hjälp från svenska myndigheter, ingen sjukvård får de utom akut, inte någonting får de. Utan vi utnyttjar dem en gång till.
Edvard Unsgaard och Caroline Salzinger