Utrikesministern kritiserar USA för undantag

Utrikesminister Anna Lindh kritiserar den amerikanska regeringens försök att förhindra den nya Internationella domstolen att ställa amerikaner inför rätta.
– Vi tycker att det är mycket viktigt att stödja domstolen och ser det som ett starkt stöd för arbetet för mänskliga rättigheter globalt, säger utrikesministern. Vi menar därför att det inte är rimligt att undanta ett land. Det är principiellt konstigt och felaktigt av USA att försöka ställa sig helt vid sidan av domstolen och undanta sina egna medborgare. Kritiserar avtal Anna Lindh vänder sig emot de avtal som USA slutit med olika länder om att inte lämna ut amerikanska medborgare till den internationella brottmålsdomstolen. I fredags skrev Östtimor under, och tidigare har både Israel och Rumänien lovat att inte lämna ut amerikanska medborgare. Domstolen inrättades i juli för att motverka folkmord och brott mot mänskligheten. Men enligt Bush-regeringen kan domstolen komma att användas för politiskt motiverade åtal mot amerikanska soldater, och därför försöker man nu förmå omvärlden att gå med på att amerikaner ska få immunitet. Kris inom FN Tidigare i somras ledde USA:s krav till en kris inom FN kring USA:s deltagande i fredsbevarande insatser, en kris som tillfälligt löstes med en kompromiss. Men EU-ländernas ointresse för det amerikanska kravet har skapat stor irritation i Washington och det har antytts att USA kan komma att dra sig tillbaka från flera Nato-ledda insatser, och att landet kan komma att stoppa nya medlemmar i organisationen. Möte i Köpenhamn Senare i veckan ska EU-ländernas utrikesministrar träffas i Köpenhamn och då ska frågan om undantag för USA diskuteras. Men Anna Lindh säger att hon redan framfört sina åsikter till den amerikanska regeringen, och att hon är rädd att USAs agerande undergräver domstolens trovärdighet. – Detta är en väldigt viktig fråga för oss och för andra europeiska länder eftersom vi ju har sett denna domstol som ett stort steg framåt. Då blir det väldigt konstigt att USA aktivt motarbetar den och försöker underminera den, säger utrikemsinsiter Anna Lindh.
Nathalie Besèr