Posten slarvade bort tusentals valsedlar

Posten har inte lyckats skicka partiernas valsedlar till rätt kommuner. Alla partier som har skickat ut valsedlar och valutskick direkt till hushållen har haft problem i flera kommuner över landet.
Valsedlar har skickats till fel valkretsar eller försvunnit helt. Kristdemokraternas valsedlar har kommit fel i minst tio kommuner, säger kristdemokraternas biträdande partisekreterare Andreas Sturesson. – Det jag vet är Varberg, Mölndal, Aneby, Gnosjö, Gislaved. Vi har haft problem i Nässjö, i Marks kommun och ett par till. Det rör sig om – och då pratar vi grövre missar – om någonstans mellan fem och tio. Med undantag för socialdemokraterna och folkpartiet, som ännu inte gjort sina utskick, har samtliga partier råkat ut för postens slarv. På vissa håll har upp till 6 000 försändelser gått förlorade, på andra håll har valutskick kommit till fel kommun. Postens informationsdirektör Inger Holmström kommenterar problemet. – Det som har hänt är oacceptabelt. Vi måste på olika sätt korrigera det här. Vi kommer att dela ut nya valsedlar, vi kommer att bekosta tryckning av nya valsedlar i de fall man inte har tillräckligt. Men eftersom poströstningen börgar på onsdagen, kommer personvalskampanjerna på många håll att bli lidande. Andreas Sturesson tror inte att det går att kompensera förlusterna helt ut. – Det är inte så att det här är ett projekt vi gör om om ett par veckor. Det är något som påverkar fyra år om det strular ordentligt.
Per Shapiro, Sveiges Radio Halland