Motstridiga rapporter om amerikansk ekonomi

I USA kom idag två rapporter som marknaden och andra intresserade hade väntat på för att nya signaler om vart den amerikanska ekonomin är på väg, men osäkerheten består.
Det var två något motstridiga besked som rapporterna kom med - först det positiva - att att orderingången till företagen på så kallade varaktiga varor - till exempel bilar och data och elektronikprodukter som ska hålla minst tre år - i juli ökade med nästan nio procent, vilket var betydligt mer än experterna hade räknat med - och den högsta siffran på nio månader. Ökningen var så stor att dom flesta nu tycks överge tanken på att Centralbanken vid sitt nästa möte kommer med någon ny räntesänkning för att få fart på ekonomin. Men det kom också en dystrare rapport idag - om hushållens förtroende för ekonomi - som sjönk betydligt mer än vad som förutspåtts - och det bådar inte gott med tanke på att det är privatkonsumerandet som till två tredjedelar håller igång den amerikanska ekonomin, hittills har allmänheten fortsatt handla trots osäkra tider, men nu tycks ett trendbrott vara på väg vilket också visar sig i att försäljningen i dom stora affärskedjorna i USA förra veckan föll för tredje veckan i rad. Experterna har lite svårt att få ihop av dom lite motstridiga rapport-resultateten, det talas om att konsumenterna visserligen är lite mer pessimistiska just nu men affärerna som beställer hem fler och flera varor tror att den inställningen snabbt ska ändras. Sanningen är att ingen idag har några säkra svar om tillståndet i den amerikanska ekonomin. Anders Ask New York