”Hjälp även kvinnor som inte vågar vittna”

Utländska kvinnor som smugglas in i Sverige måste kunna få tillfälligt uppehållstillstånd, även om de inte törs vittna mot de som står bakom människohandeln, så kallad trafficking. Det menar stiftelsen Kvinnoforum i en kommentar till den regeringstillsatta anhörigkommitténs förslag om tillfälligt uppehållstillstånd till dem som hjälper polis och åklagare.
–Är det bara de kvinnor,flickor och pojkar som medverkar i en undersökning som ska kunna söka tillfälligt uppehållstillstånd eller är det även de som man upptäcker men som inte vill medverka. Det finns många fall där de är så intrasslade i hot, i människohandlarnas nätverk att de är så rädda att de bara inte vågar vittna, säger Carolina Wennerholm som arbetar med traffickingfrågor på stiftelsen Kvinnoforum. Flera förslag På tisdagen presenterade den så kallade anhörigkommittén sitt slutbetänkade kring hur man lättare ska kunna komma åt de personer som står bakom den ökande människohandeln, där främst kvinnor smugglas över gränserna till Sverige i syfte att utnyttjas som prostituerade. Kommittén föreslår bland annat, vid sidan om hårdare straff för smugglarna, att tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna ges till de som ställer upp och hjälper polisen genom att vittna mot människohandlarna. I dag tvingas kvinnorna ofta att lämna landet efter endast ett inledande polisförhör. Efterlyser fler åtgärder Kvinnoforum välkomnar betänkandet, men anser att det finns mycket mer att göra. De kvinnor som inte vågar vittna måste också ges möjlighet att stanna tillfälligt, tills dess att de är starka nog att bistå polisen, eller vågar ta sig hem. Även då måste de skyddas och stöttas, annars är risken stor för att de åter blir sexhandelns offer, säger Carolina Wennerholm som arbetar med traffickingfrågor på Kvinnoforum. –Det är ett vanligt mönster att när man återvänder så väntar det en människohandlare faktiskt redan på flygplatsen eller i hamnen. Eller att man är så stigmatiserad av det här att man inte finner någon annan väg än att gå tillbaka i den lokala prostitutionen eller tillbaka i människohandel på ett internationellt plan, säger Caroline Wennerholm.