Astma- och Allergiförbundet i blåsväder

En rapport som Astma- och Allergiförbundet presenterar som sin egen är i själva verket gjord av läkemedelsföretaget Astra. I rapporten står det bland annat att 150.000 svenskar lider av astma utan att veta om det och att dom riskerar allvarliga skador eftersom de inte tar medicin.
Men docent Bo Lundbäck, som har gjort den studie som rapporten refererar till, säger att det inte finns något belägg för uppgifterna om skaderisker. Lundbäck säger att patientföreningar måste vara uppmärksamma på att läkemedelsföretagens intresse alltid är att sälja mer medicin. Ordföranden i Astma- och Allergiförbundet, Inga-Lill Bjöörn, säger att man nu måste utvärdera om förbundet överhuvud taget ska vara med i sådana här kampanjer.