Sämre försäkringsvillkor för utbrända

Ytterligare ett försäkringsbolag försämrar villkoren för de som drabbas av utbrändhet och depression. Det är Länsförsäkringar som höjer premien och inför en lång karenstid innan försäkringen börjar gälla. Anledningen är att de ökade sjukskrivningarna gör sjukförsäkringen dyrare.
Länsförsäkringar försämrar villkoren för de som drabbas av utbrändhet och depression. Länsförsäkringar höjer premien på sin privata sjukförsäkring och inför en 18 månaders karenstid innan försäkringen börjar gälla. Anledningen är att de ökade sjukskrivningarna gör sjukförsäkringen dyrare och att många som köper en privat sjukförsäkring sjukskriver sig kort efter den tecknats, det säger Inger Jigskog som arbetar med riskbedömning på Länsförsäkringar till Ekot. Får vänta ett och ett halvt år På fredag kommer länsförsäkringar fatta ett beslut som försämrar villkoren för de som tecknar en privat sjukförsäkring och som drabbas av utbrändhet eller depression. För de sjukdomarna kommer försäkringen att börja gälla först 18 månader efter den har tecknats, den som blir utbränd före dess får alltså ingenting. Dessutom kommer avgiften att höjas, hur mycket är inte avgjort än. I dag har Länsförsäkringar 37 000 personer som tecknat en privat sjukförsäkring och försämringen gäller för nya kunder. Länsförsäkringar håller också på att se över villkoren för sina gruppförsäkringar, alltså de som tecknas via arbetsgivaren eller fackföreningen och även där kommer det troligen förändringar, enligt Inger Jigskog. Höjda premier Även andra försäkringsbolag har förändrat villkoren, exempelvis har Förenade liv tidigare begränsat ersättningen för sjukskrivningar till maximalt tre år och Skandia har höjt premien med 25 procent och infört en karenstid på 18 månader. Anledningen till att försäkringsbolagen inför en karenstid är att många sjukskriver sig kort efter att de tecknat försäkringen, säger Inger Jigskog.
Tommy Borglund