Leijonborg kan tänka sig ordningsbetyg i skolan

Folkpartiets partiledare Lars Leijonborg kan tänka sig att återinföra betyg i ordning och uppförande i skolan, sade han i samband med TV4:s utfrågning på tisdagskvällen.
– Tillsammans med andra åtgärder kan man väl utreda det för att få en situation i skolan som präglas mer av ordning och arbetsro, säger Lars Leijonborg. Folkpartiets högsta beslutande organ, landsmötet, beslutade i höstas att betyg i ordning och uppförande inte bör införas eftersom skolans huvuduppgift är att lära ut kunskaper och färdigheter. Men Leijonborg är alltså inte främmande för ett betyg i ordning och uppförande. – Det är inte en ståndpunkt folkpartiet har, men jag personligen är inte främmande för det. Så var det på min tid, när jag gick i skolan och det är möjligt att det vore bra. Folkpartiets vice ordförande Jan Björklund avvisar dock ett vanligt betyg i ordning och uppförande. Han tycker att det är bättre att föräldrarna informeras genom skriftlig information och han avvisar att det skulle finna skillnader mellan det han säger och det Leijonborg sagt. – Vi har diskuterat det här ganska många gånger, och från folkpartiets sida tror vi på den formen att ge informationen till föräldrarna som ett skriftligt utvecklingsomdöme där man skriver in den information som förr sammanfattades i ett ordningsbetyg: ”Lille Kalle har lätt för att samarbeta”, ”lille Kalle har lätt eller svårt för att passa tider eller att följa skolans regler” – det är viktig information och den ska ges till föräldrarna, men den blir utförligare om man kan utveckla den i ett skriftligt omdöme.
Edvard Unsgaard