Sämre villkor för utbrända

Länsförsäkringar försämrar villkoren för de som drabbas av utbrändhet och depression.
Premien på den privata sjukförsäkringen höjs och det införs en 18 månaders karenstid innan försäkringen börjar gälla. Anledningen är att de ökade sjukskrivningarna ökar bolagens kostnader och att många som köper en privat sjukförsäkring sjukskriver sig kort efter den tecknats, säger Inger Jigskog som arbetar med riskbedömning på Länsförsäkringar till Ekot.