Miljöskadepengar hamnar hos försäkringsbolagen

De 300 miljoner kronor som kommuner och företag enligt lag sedan 1989 varit tvungna att betala till en försäkring för miljöskador har hamnat i försäkringsföretagens fickor.
Bara en procent av pengarna har nått drabbade, resten har blivit vinster för de försäkringsbolag som fått i uppdrag att driva försäkringen, skriver Naturvårdsverkets tidning Miljöaktuellt. Miljöskadeförsäkringen ska täcka skador på omgivningen när den som orsakat skadan inte kan betala eller man inte vet vem som är skyldig.