Fiskavtal undertecknat i Johannesburg

Delegaterna vid FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg har undertecknat ett avtal för att rädda de minskade bestånden av fisk i världen.
Det är mötets första större beslut och länderna förbinder sig att minska fisket så att fiskbestånden har återhämtat sig till år 2015.