Brist på rättsläkare i landet

Det saknas rättsläkare i Sverige - och Rättsmedicinalverket tar nu in arbetskraft från andra länder.
Idag finns sammanlagt 18 rättsläkartjänster i landet, men det räcker inte för att verksamheten ska fungera fullt ut. Det säger Ulf Westerberg, generaldirektör för rättsmedicinalverket till Radio Stockholm. Därför rekryteras nu läkare utomlands som utbildas för svenska förhållanden.