Polis kräver att källor röjs

Dansk polis har i hemlighet avlyssnat en journalist på landets största tidning Jyllands-Posten. På så sätt försökte polisen spåra journalistens källor inom islamistiska kretsar i Danmark, och journalisten hotas med fängelse om han inte samarbetar.
I Jyllands-Posten har journalisten Stig Matthiesen skrivit om konflikterna mellan palestinska och judiska grupper i Danmark. Bland annat har han berättat om uppgifter om en så kallad dödslista med kända judiska namn som ska ha ställts samman av islamister. Därför begärde polisen att tidningen skulle avslöja källorna som precis som i Sverige är skyddade i lag. Polisen gick till domstol Tidningen gav en del upplysningar, bland annat om vem som skulle stå på dödslistan, men vägrade att röja sina källor. Då gick polisen vidare till domstol. Och det var bakom de stängda dörrarna där som journalisten fick höra ett inspelat telefonsamtal mellan honom och en av hans arbetsledare. Tingsrätten upphävde sedan källskyddet, vilket gör att journalisten hotas av böter eller fängelse i upp till sex månader om han inte samarbetar. Ett utslag som omedelbart överklagades av Jyllands-Posten. Om fler telefoner avlyssnats är oklart. Åklagaren vill heller inte säga något om det. ”Oförenligt med rättstat” Pressjuristen Oluf Jörgensen på Danmarks Journalisthögskola säger till Ritzaus nyhetsbyrå att avlyssningen är det första exemplet på de ökade befogenheter som det så kallade antiterror-paketet gett polisen, och att informationsfriheten är hotad. Jyllands-Postens chefredaktör och vd, Jørgen Ejböl, ser avlyssningen av journalisten som rent maktmissbruk: – Om vi får information om att människoliv står på spel ska polisen givetvis underrättas. Men källorna måste skyddas och att den fria pressen avlyssnas av polis är helt oförenligt med en demokratisk rättsstat, säger Jörgen Ejböl. I en stor ledare på första sidan skriver Jyllands-Posten idag att det dessutom är det ett ynkligt tecken på att polisen inte är i stånd att själv skaffa uppgifter från de miljöer där Jyllands-Posten bedriver research.
Hans Zillén, Köpenhamn