Lånerusch för hushållen

Hushållen lånar som aldrig förr. Det visar Finansinspektionens sparbarometer för andra kvartalet i år.
Börsfall och lågkonjunktur har alltså inte hindrat svenskarna att öka sina skulder konstaterar Hans Bäckström, enhetschef på Finansinspektionen. – Anledningen är väl man inte märker av så mycket av lågkonjunkturen, Arbetslösheten är fortfarande ganska låg, inkomstutvecklingen är bra och räntorna låga så det här gör väl då att utlåningen fortsätter öka relativt kraftigt, säger Hans Bäckström. De svenska svenska hushållens sammanlagda skulder ökade med 22 miljarder under andra kvartalet i år. Totalt har hushållen nu skulder på 1 263 miljarder. Samtidigt har värdet på hushållens finansiella tillgångar rasat i värde, och är nu nere på samma nivå som 1998, alltså innan börsuppgången i slutet av 90-talet. Skulderna har ökat gradvis de senaste åren, mycket beroende på att huspriserna har stigit och att det därmed har krävts större lån för att köpa ett hus. Och så länge lånen går till investeringar ser Hans Bäckström på Finansinspektionen inte någon anledning att gå ut med en uppmaning till hushållen och bankerna att hålla igen: – Än så länge är det ju inte oroande, men man måste ju vara observant på det här så att det inte fortsätter uppåt i all oändlighet.
Martin Ahlquist