Dystra siffror om Tysklands finanser

Tyska företag ser dystert på framtiden. För tredje månaden i rad visar en stor enkätundersökning att företagen har sjunkande hopp om framtiden.
Det är det inflytelserika ekonomiska institutet IFO i München som i sin månatliga enkät bland 7000 tyska företag frågar om deras framtidstro, och det ser dystert ut. För tredje månaden i rad visar undersökningen sjunkande tilltro och IFO:s chef Hans Werner Sinn säger i en kommentar att med tre månaders negativ trend kan man nu säga att den tidigare lätta uppgången i ekonomin åtminstone tillfälligt är bruten. De främsta orsakerna till nedgången är minskad privat konsumtion och exportindustrins svaga utveckling. Nationalekonomer som kommenterat undersökningen säger däremot att de negativa siffrorna har påverkats av den svåra översvämningskatastrofen där tusentals småföretag i de fattigaste östradelarna av Tyskland i princip hamnat på bar backe; något som kommer att påverka hela Tysklands ekonomi för lång tid framöver. Finansminsiter Hans Eichel från den sittande socialdemokratiska gröna regeringen menade däremot i en kommentar att i ett längre framtidperspektiv är den tyska ekonomin ändå på uppgång. Dagens ifo siffror kommer inte att göra valrörelsen lättare för regeringen.