Hushållen lånar allt mer

Under andra kvartalet i år ökade hushållens sammanlagda skulder med 22 miljarder kronor, visar Finansinspektionens sparbarometer.
En anledning är de höjda hus- och bostadsrättspriserna, vilket har krävt större lån för hushållen, säger Hans Bäckström, enhetschef på Finansinspektionen till Ekot. Samtidigt har värdet på hushållens finansiella tillgångar rasat i värde, och är nu nere på samma nivå som 1998, alltså innan börsuppgången i slutet av 90-talet.