Hemlig avlyssning av dansk journalist

Dansk polis har i hemlighet avlyssnat en journalist på landets största tidning Jyllands-Posten för att spåra journalistens källor inom islamistiska kretsar.
Journalisten har skrivit om en så kallad dödslista med kända judiska namn, och polisen begärde därför att tidningen skulle avslöja källorna, trots att de precis som i Sverige är skyddade av lag. Tidningen gav en del upplysningar, men vägrade röja sina källor vilket ledde till att bandade telefonsamtal med journalisten spelades upp i domstol, och tingsrätten upphävde senare källskyddet. Journalisten hotas av böter eller fängelse i upp till sex månader om han inte samarbetar, men utslaget har överklagats.