Professor förlorade i AD

På onsdagseftermiddagen kom Arbetsdomstolens avgörande i konflikten mellan professor Lars Hamberger och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Hamberger förlorade striden som handlade om att han inte fick återgå i tjänst efter att ha varit tjänstledig. Läkarförbundet hade krävt att Hamberger skulle återfå sin tjänst som gynekologiprofessor vid sjukhuset. Läkarförbundet måste nu betala rättegångskostnader på drygt 150 000 kronor .