Bildt: "EU måste agera i Darfur"

Utrikesminister Carl Bildt höll på tisdagen sitt första längre anförande, sedan han tillträdde för drygt två månader sedan. Den globaliserade ekonomin var, snarare än politik, ett huvudtema i talet på Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

– Jag tror inte att vi alltid fullt ut inser kraften i den ekonomiska omvandling som världen, och därmed vi, står mitt uppe i. I själva verket har den globala ekonomin aldrig någonsin utvecklats och omvandlats så starkt och så snabbt som den håller på att göra just nu, sa utrikesministern.

Inga nyheter presenterades
Det var en starkt optimistisk utrikesminister som höll sitt första stora offentliga anförande, dock utan att presentera några större utrikespolitiska  nyheter.

Huvudtemat var det ekonomiska paradigmskifte Bildt anser att världen är inne i, en alltmer globaliserad värld som ger miljoner människor möjligheten att ta sig ur fattigdom och in i ett allt större global medelklass.

Hoten, som Bildt nämnde, utan att han gick in i några detaljer, är att även utmaningarna blir globala. Miljöfrågor, konkurrensen om energi, sjukdomsepiedemier - idag när även ett virus kan ta plats i förstaklass och spridas världen över, som han uttryckte det.

Nämnde inte Darfur i talet
I all hast nämnde han de konfliktområden som han verkar tycka ligga överst på dagordningen: Gaza, Irak och Iran. En av de största pågående mänskliga katastroferna, krisen i Darfur i Sudan, nämnde Bildt inte alls, trots att han med sin bakgrund i Lundin Oil som verkat i Sudan, kan vara en av de europeiska ledare som idag har mest insikt i vad som händer där. 

Men det är inte omöjligt att han kan verka för Darfur inom EU, sa han efteråt.

– Jag har aktualiserat detta inom EU och vi måste ha en samlad syn på möjligheterna att hindra nya konflikter i de här områdena. Därutöver Darfur-konflikten självfallet, där det pågår en diplomatisk ansträngning just nu för att få in den så kallade hybridstyrkan som vi talade om; Amis, den Afrikanska Unionen och FN.

Du med din stora insikt i Sudan och som har arbetat med det här i många år, borde inte du ha goda möjligheter att göra något just för Darfur?

– Det är möjligt, men framför allt tror jag att det är EU som måste göra någonting starkt och också FN, nu när Jan Eliasson ska hjälpa till där, vilket jag välkomnar och tror är bra. Jag vill framför allt mobilisera Europeiska Unionen till att bli mer aktiv och sedan ska vi se vad jag kan göra också, sa utrikesminister Carl Bildt.

Maria Sjöqvist
maria.sjoqvist@sr.se