Poströstning inledd med frågetecken

Poströstningen inleddes på onsdagen, men det tycks råda förvirring och oklarheter kring den. Sedan många postkontor lagts ned har många handlare, tobaksaffärer och bensinmackar tagit över delar av postens tidigare uppgifter, däribland just poströstningen.
I en klädbutik som SR Västernorrland besökte kunde man legitimera sig med patientbrickan. Posten har utbildat 5-6 000 röstmottagare för att ta ansvar för poströstningen, och i deras instruktioner står det bland annat att de ska begära legitimation av väljare som inte är kända och att patientbricka eller liknande kan godtas i vissa fall. Bedömningen ska göras från fall till fall, står det. Inte i butiker Det som inte står i de skriftliga instruktionerna är att detta, enligt valmyndigheten, ska gälla vid till exempel röstning på sjukhus, fängelser eller andra institutioner och inte på vanliga postkontor eller i butiker. Vivan Nilsson som är informationsansvarig vid Valmyndigheten reagerar så här på beskedet att patientbrickan accepterades vid poströstning i den lilla klädbutiken: - Då får Posten gå ut och informera bättre för det är inte sagt att man ska använda patientbricka var som helst, utan det är i vissa speciella situationer som man kanske kan tänka sig, när det gäller sjukhus och andra ställen. Vad tänker du göra nu? - Ringa till Posten. Och Posten ska å sin sida nu utreda vad det är som verkligen gäller, men det är inte bara kravet på att visa legitimation som tycks ha orsakat förvirring. I Jönköping har till exempel flera personer velat rösta på en bensinmack som visserligen är postombud, men som inte har fått poströstning som uppdrag. - Ja, det har varit ett par inne och frågat då men vi har fått fin information ifrån Posten som vi kan ge våra kunder, där vi kan hänvisa dem till dit de ska gå. Det är ju en helt ny förändring som har skett och innan vi lär oss precis allting så blir det litet så här, men det har varit glada miner på dem när de har gått härifrån, säger Anna Hildingsson vid bensinmacken Preem i Jönköping.
Åsa Gustafsson, SR Västernorrland, Ann-Sofie Karlman, SR Jönköping och Maria Gustafsson, Ekot