Svårförhandlat om vatten på FN-konferens

Bristen på rent dricksvatten och sanitet är ett av de mest akuta problemen för människor i de fattiga länderna, och därför också ett ämne för FN:s världskonferensen i Johannesburg om hållbar utveckling. Det finns ett mål att år 2015 ska de drabbade vara hälften så många som idag, men förhandlingarna om tidplanen är än så länge resultatlösa, rapporterar Ekots Ingrid Gustavsson från Johannesburg.