KI tror på svensk ekonomi

Konjunkturinstitutet tror i sin nya prognos på en BNP-tillväxt i Sverige på 4,3 procent i år och 3,6 procent nästa år.

Den öppna arbetslösheten bedöms bli i genomsnitt 5,4 procent i år, för att sjunka till 5 procent nästa år.

”Svensk ekonomi är inne i en mycket expansiv fas”, skriver Konjunkturinstitutet.

”Arbetskraftsutbudet och sysselsättningen har ökat överraskande snabbt i år och fortsätter att öka snabbt under 2007 och 2008”.

Men Mats Dillén, tf generaldirektör på KI, säger till TT att avtalsrörelsen innebär en risk för prognosen. Det är ju osäkert var avtalen hamnar.