Hamberger får inte återgå till arbetet

Enligt dagens utslag i Arbetsdomstolen ska avtalet mellan professor Hamberger och hans arbetsgivare tolkas som att professorn är tjänstledig fram till sin pension, trots att Hamberger själv vill återgå till sin tjänst.
– Vi är nöjda. De uppgifter vi har lämnat har ju Arbetsdomstolen bedömt varit korrekta, säger Inger Wildt-Persson, personaldirektör på Sahlgrenska-akademin i Göteborg. Sjukhuset förlorar med detta en världsberömd svensk forskare. Vad säger du om det? – Ja alltså, det här är ju en väldigt speciell situation. Han är tjänstledig. Vad han sedan gör på sin tjänstledighetstid, det är upp till honom själv, svarar Inger Wildt-Persson. Hade framfört kritik Professor Lars Hamberger tog tjänstledigt för två år sedan efter att ha framfört kraftig kritik mot Sahlgrenska sjukhusets arbetsorganisation i samband med att sjukhuset slogs samman med två andra. ”Samarbetssvårigheter” När han en tid senare ville börja arbeta igen var han inte välkommen. Sjukhusledningen talade om samarbetssvårigheter, och såg hellre att han fortsätte sin tjänstledighet. Har arbetat utan lön Hamberger, som är 62 år och drivkraften bakom Sahlgrenska sjukhusets framgångsrika arbete med konstgjord befruktning, återgick trots detta till sin arbetsplats och har i två års tid arbetat utan lön. Arbetsgivaren bröt sig in i rummet Bråket kulminerade i somras, när arbetsgivaren bröt sig in i hans arbetsrum och tömde det på såväl utrustning som forskningsresultat, vilket ledde till att sjukhuset polisanmäldes.
Malin Leissner