Centerns valmaterial översatt till få språk

Centerpartiet har inte översatt någon information om partiets politik till de vanligaste invandrarspråken inför höstens val. De har bara översatt sitt material till fyra andra språk, och man har valt de stora turistspråken, engelska, franska, tyska och spanska. Det visar en kartläggning som Sveriges Radio har gjort.
– Det är ju lätt nu och säga att vi kanske borde ha översatt till flera språk. Men det trycket har vi ju sett nu de senaste veckorna från människor, att man också vill ha det på flera språk, och vi gör ju så gott vi kan för att tillgodose det, säger Jöran Hägglund, partisekreterare för centerpartiet. Sveriges Radio har undersökt vad det finns för material om de politiska partierna på andra språk än svenska. Fem av riksdagspartierna har översatt informationsmaterialmaterial till mellan 12 - 14 olika språk. Men två av partierna har inte översatt sitt material till så många språk. Folkpartiet valde stora invandrarspråk Folkpartiet har bara översatt partiinformation till sex olika språk. Partiet har dock valt flera av de stora invandrarspråken, som till exempel finska och arabiska. Centern översatte turistspråken Centerpartiet har bara översatt sitt material till fyra andra språk, och man har valt de stora turistspråken, engelska, franska, tyska och spanska. C har lägst antal invandrarkandidater Enligt Sveriges Radios stora partiundersökning, i början av augusti, var centerpartiet också de parti som hade lägst andel invandrare på sina listor till riksdags- och kommunvalet i höst. Men Jöran Hägglund menar att centerpartiet försöker nå invandrarna på andra sätt. – Åter igen, vi har då satsat rätt rejält på att stödja verksamheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö, för att kunna möta människor med olika etnisk bakgrund. Det har vi då prioriterat hittills framför att göra en massa översättningar. – Det kan man väl alltid efteråt värdera om det var rätt eller fel, och det ska vi naturligtvis också göra när vi ska redovisa hur vi använt våra pengar, säger Jöran Hägglund, partisekreterare för centerpartiet. 13 procent födda utomlands Drygt 13 procent av alla vuxna i Sverige är invandrare, och alltså födda utomlands. Och i höst kommer nästan 330 000 utlänska medborgare i Sverige att få möjlighet att rösta i kommunal- och landstingsval. ”Partierna måste bli bättre” Men valdeltagandet bland utländska medborgare i kommunalvalen har sjunkit de snaste 25 åren. Helena Kivisaari på Sverige-Finska Riksförbundet tycker att partierna måste bli bättre på att översätta materialet till andra språk. – Man känner kanske inte till att det finns en ganska omfattande grupp Sverige-finländare bland första generationens invandrare som fortfarande behöver information på finska. Framför allt bland våra äldre, säger Helena Kivisaari. Är du förvånad över att till exempelvis Centerpartiet inte har infomation på finska? – Jo, det tycker jag är lite märkligt med tanke på att det är många Sverige-finländare som kommer från landsbygden och kanske har röstat på centerpartiet i Finland tidigare, svarar Helena Kivisaari, SverigeFinska Riksförbundet.
Reporter Rebecka Svensén, Research Sandra Foresti, SR Ekot