Lärarlönerna fortsätter att öka

Kommunerna betalar allt högre löner till nyutbildade lärare som börjar sitt första lärarjobb. Högst lön till nya grundskollärare klass 4 - 9 betalar Värmdö kommun, 22 500 kronor, vilket är 6 000 kronor mer än avtalets minimilön efter ett år. Det visar statistik från Lärarförbundet.
– Ska vi kunna ta hand om de här eleverna och ge dem en god start. Då behöver vi ha behöriga lärare. Det är ju ett politiskt ställningstagande naturligvis. Men vill man ha en god kvalitet så får det kosta lite också, säger Jörgen Lundqvist, skolchef i Värmdö kommun: Lärarbristen höjer lönerna Det är bristen på behöriga lärare, med pedagogisk utbildning, som drivit upp lönerna till nyutbildade lärare till rekordnivåer i år. Sett i hela landet är var femte lärare obehörig, och i kommunerna pågår rena dragkampen om de behöriga, nyutbildade studenterna som går ut lärarhögskolorna. Lärarförbundet har fått in statistik från mer än hälften av landets kommuner. Siffrorna visar att nya lärare ges betydligt högre löner nu jämfört med för ett år sen. Då låg Laholm i topp med 19 000 i ingångslön till en ny grundskollärare årskurs 4-9. Värmdö toppar Idag toppas listan av Värmdö med tre och ett halvt tusen mer, 22 500 i månadslön. Kommunerna Tyresö och Vellinge betalar 21 000, och Sundbyberg, Nacka och Upplands-Bro har 20 000 i ingångslön. Garantilönen efter ett år, minimilönen, är för de här lärarna 16 200 kronor, och de här kommunerna betalar alltså nu fyra tusen eller mer utöver avtalet till de nyutbildade lärarna. Kramfors betalar sämst Men lärarlönerna skiljer sig kraftigt mellan olika orter. Bäst betalas lärarna i kommunerna nära Stockholm, lägst när det gäller 4-9-lärarna ligger Kramfors med 16 500 kronor. Också när det gäller fritidspedagoger, förskollärare, gymnasielärare och grundskollärare, 1-7, visar lärarförbundets statistik kraftigt ökade ingångslöner. För grundskollärarna 1-7 toppas listan av Vallentuna med 22 000 i ingångslön. Värmdö, där Jörgen Lundqvist är skolchef, ligger tvåa med 20 800 kronor. – Egentligen kan jag tycka att läraryrket är lågt betalt över huvudtaget. Om det ligger något bakom det politikerna säger, att vi ska satsa på en bra kvalitet, så gäller det nog också att vi lockar folk till läraryrket. Så du tycker att sådana här löner är okej? – Ja, det beror på vilken sida av mig du frågar. Jag är ju naturligtvis också en person som sitter som förvaltningschef med ett budgetansvar, och där kan jag ju se problemen. Men samtidigt så ska jag uppnå verksamhetmål, så det blir lite dubbelt, säger Jörgen Lundqvist, skolchef i Värmdö kommun.
Bengt Hansell