Reinfeldt vill analysera segregationen

Statsminister Fredrik Reinfeldt ska i början av nästa år tillsätta en grupp som ska utreda och analysera varför många svenskar känner sig utanför och hur segregationen ska minska i Sverige. I bakgrunden finns det ökade stödet för Sverigedemokraterna.

– Jag tror på att man ibland ska hitta former för att samla människors intryck med lite olika erfarenhet, som kanske någon gång går på tvärs med det invanda. Jag har lärt mig att bortom allt det välorganiserade finns grupper som ändå upplever att ”min situation ser inge”, ”min situation berättar ingen om, mina förutsättningar förbättras inte” och jag vill visa varje ansträngning att också nå fram till dessa människor.

Gruppens sammansättning oklar
Vilka som ska sitta i gruppen vill inte Reinfeldt säga. Men det kan bli aktuellt med personer som bor i utsatta bostadsområden, liksom möjligen internationella forskare som har idéer om hur skolan kan bli bättre och fler få arbete.

Några skriftliga riktlinjer finns inte för gruppen.

Klart är att Reinfeldt inte tycker att det räcker med den kunskap som exempelvis alla moderatmedlemmar kan samla in.

– Jag har inte uteslutit att många moderater kan bidra, men jag tror att man ska vara medveten om att det välorganiserade Sverige har sina begränsningar i att det når inte fram överallt, det gäller politiska partier, det gäller intresseorganisationer, det gäller fackliga företrädare, säger Fredrik Reinfeldt.

Den här frågan har ju diskuterats och analyserats av en rad utredningar, liksom hur svensk arbetsmarknad fungerar, svenskt utanfösskap, skillnader i Sverige, vad är det de inte har kommit fram till som du behöver veta?

– Uppenbarligen har de missat väldigt mycket, eller åtminstone inte fått politisk kraft i Sverige att förändra förhållandena. Dessutom har den svenska självbilden blivit allt mer självförhärligande. Jag har hävdat att Sverige inte ser ut på det sättet, jag vill nu när jag ha ansvar på det sätt jag har, visa att jag försöker göra någonting åt det, säger statsminister Reinfeldt.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se