Pappers kräver lokal strejkrätt

Lokal strejkrätt och minst 600 kronor i löneökning, det kräver Pappers när man som första industriförbund överlämnat sitt avtalskrav till arbetsgivarsidan inför lönerörelsen.

Normalt sett råder fredsplikt när det finns ett centralt avtal, men Pappers vill kunna vidta stridsåtgärder mot utländska företag som kommer till Sverige med lägre löner.

Pappers kräver lönehöjningar på 4,15 procent, inklusive en arbetstidsförkortning på nio timmar per år. Man vill dessutom ha likvärdig pensionsöverenskommelse med tjänstemännen.

Fackförbundet Livs kräver runt fyra procent i löneökning och en rejäl höjning av lägstalönerna.