Centern sämst på översättning

Centerpartiet är det riksdagsparti som är sämst på att översätta valmaterial om partiets politik till de olika invandrarspråken.
En kartläggning som Sveriges Radio har gjort visar att centerns valinformation bara finns på de fyra stora turistspråken engelska, franska, tyska och spanska. Folkpartiet har översatt partiinformation till sex olika språk, medan de övriga fem riksdagspartierna översatt informationsmaterial till mellan 12 och 14 olika språk.