Tre ägarfamiljer har makten över Stenbeckimperiet

Tre ägarfamiljer, von Horn, Klingsspor och Stenbeck, gick snabbt samman för att trygga stabiliteten i sfären, visar en rundringning till centralt placerade personer i Stenbeckssfären som Ekot gjort.
Direkt efter det att Jan Stenbeck gick bort agerade de tre familjer som är de största privata ägarna av Stenbeckimperiet. De hade möte direkt på morgonen och utsåg Johan Björkman som styrelsordförande för Invik och Ulf Spång som styrelsordförande i Kinnevik, de två viktigaste posterna för de två maktbolagen som styr övriga bolag i sfären. Ägarfamiljerna var eniga i sitt förslag och frågan var redan då klar innan direktörerna i Stenbecksfären, bland andra Pelle Törnberg, Vigo Carlund och Lars Johan Jarnheimer, träffades. De fick alltså inte träda fram och ta högsta ansvaret för imperiet utan det är de tre familjerna som via sina utsedda företrädare Johan Björkman och Ulf Spång som har makten över sfären, viar en rundringning till centralt placerade personer i Stenbeckssfären som Ekot gjort. Det är inte första gången familjerna går samman på detta sätt, de har varit huvudägare under 70 år av de olika verksamheter som legat runt Kinnevik och när Jan Stenbecks storebror Hugo Stenbeck gick bort på 70-talet agerade även då dessa tre familjer och Carl Gustaf Klingsspor tog själv över ordförandeskapet en tid innan Jan Stenbeck senare tog över. Men även om de tre ägarfamiljerna fortsätter att hålla ihop så är det ändå mycket som talar för att bolagen i Stenbeckssfären kommer att utvecklas mer självständigt. Jan Stenbeck var själv ordförande i alla bolagen och hade därmed en unik överblick. Nu är ordförandeposterna splittrade på olika personer. Det kan också finnas ett intresse från de enskilda bolagen att kapa banden med sfären. Centralt placerade personer på teleoperatören Tele2 säger till Ekot att kopplingarna har skapat en misstro på aktiemarknaden som har pressat ner Tele2:s aktie. Därför planerar man att i nästa delårsrapport betona sin självständiga ställning.