Regeringen ställer krav på lärarutbildning

Efter massiv kritik mot lärarutbildningen, kommer regeringen att ställa ett ultimatum till dem som bedriver lärarutbildning.

De får ett halvår på sig att visa vad de gjort för att komma tillrätta med den kritiserade kvalitetsbristen. De som inte gör tillräckligt kan i värsta fall få sin examinationsrätt indragen.

Beslutet kommer att fattas av regeringen i dag, skriver utbildningsminister Lars Leijonborg på Dagens Nyheters debattsida.

Regeringen kommer också att satsa pengar - 120 miljoner kronor - för att få mer resurser till lärarutbildningarna.

Regeringen avser också slå samman Lärarhögskolan i Stockholm med Stockholms Universitet.