Adopterad löper större risk att placeras på ungdomshem

Adopterade barn löper tre gånger så stor risk som andra barn att placeras på ungdomshem efter tio års ålder. Det framgår av en studie där alla svenskar födda mellan 1973 och 1984 ingår.

Enligt studien är risken ännu högre för barn som är äldre när de adopteras och för barn som adopteras av ensamstående föräldrar.

I en doktorsavhandling har Anna Elmund vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, från olika register hämtat uppgifter på över en miljon människor.

Mer än 16 000 av dessa har adopterats från länder utanför Europa. En anmärkningsvärt stor del av den gruppen har fått problem.

Jämför man med barn från familjer med liknande social och ekonomisk status är risken fem gånger så stor att adoptivbarn ska hamna i institutionsvård efter tio års ålder.

Hur barnet haft det under den första tiden i ursprungslandet spelar troligen en viktig roll för att förklara den ökade risken för ungdomsvård.