Colombia: Parlamentariker i hemlig pakt med paramilitären

I Colombia har den känsligaste delen av freds-processen med högermilisen, de så kallade paramilitärerna, just inletts. Ledarna ska avlägga bekännelser för sina brott, vilket är förutsättningen för att de ska få strafflindring. Samtidigt skakas den politiska världen av en skandal, sedan det visat sig att flera politiker har arbetat för milisen.

Han kallas Jorge 40 och är en av högermilisens mest brutala ledare. En trevlig man och en kallblodig mördare.

När åklagarmyndigheten nyligen gick igenom hårddiskarna i hans beslagtagna datorer upptäckte de hur dussintals mord kallblodigt hade planerats och utförts, fortfarande medan fredsprocessen med paramilitären pågick.

Hade löpande kontakter med politiker
De upptäckte också ett sofistikerat system för utpressning, men framför allt upptäckte de att Jorge 40 hade löpande kontakter med en rad parlamentsledamöter som alla tillhör de partier som stödjer president Alvaro Uribe.

Hittills har tre av dem fängslats och ytterligare sex undersöks nu av åklagarmyndigheten.

Misstankar om sådana kontakter har förekommit länge, men det här är första gången som det finns svart på vitt att etablerade politiker verkligen gått i paramilitärens ledband.

Avgörande skede i fredsprocessen
Samtidigt som förtroendet för det politiska etablissemanget har sargats så har ett avgörande skede i fredsprocessen med paramilitären inletts. Deras främsta ledare, Salvatore Mancuse, har under två hela dagar avlagt en bekännelse inför åklagarmyndigheten. Han har gråtit, bett om förlåtelse och lovat att reparera de skador han orsakat.

Ännu är det oklart om han också gått in på detaljer. Det handlar till exempel om flera massakrer som utförts av män under hans befäl och det är detaljerna som gäller för att bekännelserna ska betraktas som giltiga och därmed sänka strafftiden till sju-åtta år istället för livstid.

Optimism inför framtiden
Det är fortfarande en förvirrad situation, men Luis Carlos Restrepo, president Uribes förhandlare i fredsprocessen, är ändå optimistisk.

– Bara det faktum att över 30 000 paramilitärer har lagt ner vapnen har bidragit till att skapa en ny känsla av nationell enhet, säger Luis Carlos Restrepo.

Tidigare var Colombia ett helt delat land och en del kontrollerades av paramilitären, en del av vänstergerillan. Nu är det staten som är auktoritet nästan överallt.

Om fredsprocessen ska uppfattas som genuin beror alltså på om de bekännelser som de paramilitära cheferna gör uppfattas som sanningsenliga, inte bara av åklagaren, utan av de drabbade.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se