Beslutet om a-kassan klubbat

Riksdagen fattade på torsdagen beslut om regeringens föreslagna förändring av arbetslöshetskassan.

Oppositionen lyckades fördröja beslutet med en dag, men beslutet blev ändå som regeringen föreslagit. Avgiften i a-kassan kommer att höjas och ersättningsnivåerna att sänkas.