Odell: 500 myndigheter är för många

En ny statlig utredning ska se vilka statliga myndigheter som kan läggas ner och vilka som kan slås ihop. Regeringen fattade beslutet på torsdagen. Kommunminister Mats Odell tycker att det är viktigt att se över den svenska myndighetsfloran.

– Det har vuxit enormt, det finns nu 500 myndigheter och det här blir ju helt oöverblickbart för företag och medborgare. Vi vill förenkla, effektivisera och se vilka som gör samma eller nästan samma saker. Då kan man minska antalet och få bättre valuta för pengarna, säger Mats Odell.

Utredningen ska bland annat analysera vad statliga myndigheter bör syssla men också vad som inte hör hemma i statlig förvaltning. Särskilt fokus ska läggas på de myndigheter som bedriver opinionsbildning och försöker påverka hur människor beter sig och samhället fungerar.

”Myndigheter ska inte vara opinionsbildare”
De borgerliga partierna har länge retat sig på myndigheter som de tidigare tyckte bedrev propaganda för den socialdemokratiska regeringen.

– Opinionsbildning ska ske i det civila samhället, av politiker och av organisationer. Myndigheter ska inte ägna sig åt opinionsbildning, säger Mats Odell.

I utredningens direktiv som Ekot läst står det tydligt att utredningen ska se vilka myndigheter som kan läggas ner, slås ihop eller få ett minskat ansvarsområde.

Regeringen vill också få in förslag på hur myndigheternas administrativa kostnad kan sänkas. Idag går den på 160 miljarder kronor. Mats Odell vill skära ner den kostnaden med upp till tio miljarder kronor.

Vill ha en mer överskådlig förvaltning
Dessutom vill Mats Odell forma en tydligare och mer överskådlig statlig förvaltning. Det skulle göra det enklare för människor och företag när de behöver kontakta staten.

Utredningen ska ledas av Ekonomistyrningsverkets generaldirektör Yvonne Gustafsson, som tidigare var statssekreterare i den socialdemokratiska regeringen.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se