Granbarkborren ska bekämpas

Regeringen satsar 26 miljoner kronor på att bekämpa kommande angrepp från granbarkborren i de områden som drabbades av stormen Gudrun. (SR Kalmar)