KD-löfte till pensionärerna

Idag presenterar Kristdemokraterna sin äldrepolitik. De vill bland annat satsa 1000 kronor mer i månaden på de sämst ställda pensionärerna.
Löftet framförs i Malmö idag av partiledaren Alf Svensson och han säger också att satsningen ska ske redan tidigt under kommande mandatperiod. Förutom satsningen på de sämst ställda pensionärerna vill kristdemokraterna öka statsbidragen till kommun och landsting med 5,5 miljarder kronor så att de bland annat kan satsa på fler vårdplatser och fler anställda inom sjukvård och äldreomsorg.