Inget utrymme för reformer

Det finns inte utrymme för någon av de reformer som regeringen har utlovat - det beska beskedet gav statliga konjunkturinstitutet, som idag drygt två veckor före valet presenterar sin rapport om den svenska ekonomin.
KI varnar också att det kan bli svårt för regeringen att uppnå sitt sysselsättningsmål om antalet långtidssjukskrivningar och förtidspensioner ökar. Dessutom anser Konjunkturinstitutet att det behövs åtgärder för att de statliga utgifterna inte ska slå igenom utgiftstaket.