Brittiska flyg inställda på grund av dimma

Kraftig dimma har ställt till stora problem för flygtrafiken i Storbritannien. 350 flygningar från storflygplatsen Heathrow har ställts in, många av dem inrikesflygningar, men det gäller också en del utrikesflyg.

Även andra flygplatser både i London och på andra ställen i Storbritannien har problem med dimma just nu.

Dimman gör att risken ökar för olyckor på marken ökar liksom risken för att flygplan ska kollidera med varandra eller med andra fordon på marken.

På flygplatserna väntar och köar tusentals människor på flygplatserna.