Klart om äldres tandvård

Konflikten mellan landets tandläkare och försäkringskassan om vad som är rimligt pris för en behandling är över. Behandlingar som innefattas av den nya maxtaxan för äldre i tandvården måste först godkännas av försäkringskassan.
Hittills har Försäkringskassan ansett att tandläkarna tagit ut för höga priser, men nu har man backat och höjt nivåerna för bedömningarna av tandläkarnas anspråk. – Nivåerna har helt enkelt varit för lågt satta, säger Elisabet Andersson, chef för vårdersättningskontoret i Lund. Det nya högkostnadsskyddet för pensionärer innebär att patienten inte ska behöva betala mer än 7 700 kronor för insättning av implantat, kronor, broar eller proteser. Högkostnadsskyddet täcker däremot inte kostnaden för titan, guld och bastandvård som undersökningar, lagningar och rotfyllningar. Konflikten mellan landets tandläkare och Försäkringskassan har inneburit att tusentals pensionärer väntar på behandling: Över 8 000 förhandsprövningar – Vi har fått in över 8 000 förhandsprövningar och alla ska ju bedömas i sin turordning, och hittills är det bara cirka 400 som har fått ett beslut, säger Elisabet Andersson. Prissättning för en och samma behandling varierar kraftigt mellan tandläkarna. Det kan handla om tusentals kronor, men Försäkringskassans höjda nivåer gör nu att fler tandläkare kan få sina ersättningsanspråk godkända. De som ligger över Försäkringskassans nya nivåer kommer att bedömas individuellt: Fortsatt vissa oklarheter Även om Försäkringskassan kommit överens med landets tandläkare om att höja ersättningsnivåerna, så råder det fortfarande oklarheter i lagstiftningen, menar Försäkringskassan. Konsekvensen av att en tandläkare som enligt Försäkringskassan begär en orimligt hög ersättning, kan bli att patienten tvingas gå till en tandläkare med lägre priser eller avstå från behandling. Lagstiftningen säger att en pensionär inte ska betala mer än 7 700 kronor, exklusive material och bastandvård, men samtidigt ska Försäkringskassan ändå bedöma vad som är ett rimligt pris. Denna otydlighet i lagstiftningen ska nu diskuteras på Riksförsäkringsverket.
Jens Ericson