Friskolor stoppade

Skolverket drar in tillstånden för två kristna friskolor i skånska Höör. Det är skolor hos Kristet Center Syd, som stoppas.
Anledningen är att Skolverket anser att alltför många av lärarna har bristande kompetens, trots vissa nyanställningar av behöriga lärare efter tidigare kritik. Fortfarande anser Skolverket att det saknas garantier för att eleverna inte ska utsättas för styrning och påverkan enligt församlingens värdegrund.