Skiftande bilder av opinionen inför valet

Under torsdagen presenterades flera opinionsmätningar i medierna, och bilden av väljarnas stöd skiljer sig mellan mätningarna. Inför valet görs mätningarna ofta, vilket gör skillnaderna mellan resultaten extra tydliga.
Sifo, Temo, Gallup och Skop är exempel på företag som gör mätningar av hur partierna ligger till inför valet. Ofta är det en tidning som beställer undersökningen, som sedan genomförs genom intervjuer med oftast minst tusen personer på telefon. Resultaten får olika utrymme i media, ibland beroende på hur dramatiska förändringar undersökningen visar, ibland beroende på nyhetsläget i övrigt. Stora skillnader mellan mätresultaten Nu inför valet när mätningarna görs ofta, så blir det tydligt hur olika det kan se ut. I en Sifo-mätning som bland andra Göteborgs-Posten redovisade på torsdagen, tappar socialdemokraterna 1,6 procentenheter. I Temos mätning i Dagens Nyheter däremot, kan samma parti glädjas åt en uppgång med 0,2 procentenheter. Temo visar också att kristdemokraterna ökat med 0,3 procentenheter, medan samma kristdemokrater tappar 0,5 procentenheter hos Sifo. I Temos undersökning får socialdemokraterna stöd av 38,6 procent av de tillfrågade, medan samma parti får 35,3 procent i Gallup:s mätning. Moderaterna får som mest 21,6 hos Gallup och som lägst 19,5 i Temo:s mätning. Miljöpartiet klarar spärren till riksdagen och folkpartiet ökar i samtliga mätningar Allt fler mätningar av svenskarnas åsikter Ett par av de stora dagstidningarna har nu börjat med dagliga mätningar inför valet, där är det bara några hundra personer som frågas varje dag. Flera dagars mätningar läggs sedan ihop enligt ett rullande schema, och statsvetare bedömer också denna metod som tillförlitlig. Även bortsett från att det snart är val har antalet opinionsmätningar om vad folk tycker ökat, och skickas i mängder till nyhetsredaktionerna året om.
Johan Wangström