Ökat våld mot kvinnor

Våldet mot kvinnor har ökat de senaste 10 åren. Det är slutsatsen i en rapport från brottsförebyggande rådet, Brå. En viktig förklaring är ökad benägenhet att anmäla kvinnomisshandel, säger Lotta Nilsson, utredare på Brå.
– Utifrån våra resultat nu så ser vi både resultat som talar för att det har skett en viss faktisk ökning av det här våldet, inom nära relationer, men att det också har skett en ökning av anmälningsbenägenheten, att fler kvinnor tar steget, och det här sista är naturligtvis en väldigt positiv utveckling, säger Lotta Nilsson. ”Förekommer i alla klasser” I en del av undersökningen har närmare 4 000 yrkesarbetande kvinnor svarat på enkätfrågor om misshandel. Svaren visar att 1 procent varit utsatta för våld från närstående. Det är omkring 25 000 kvinnor i Sverige. Resultatet visar att kvinnovåld förekommer i alla samhällsklasser, anser Lotta Nilsson. Enkätsvaren från de yrkesarbetande kvinnorna visar också att alkohol ofta förekommer i samband med våldet. Brå har också granskat polisanmälda fall av kvinnomisshandel under 90-talet. Undersökningen visar att många kvinnor inte vill hjälpa polisen att utreda den anmälda misshandeln. ”En social fråga” Orsakerna till att kvinnorna backar ur kan vara många, enligt Lotta Nilsson. Det kan exempelvis vara rädsla för ytterligare våld eller hänsyn till man och barn. Den höga andelen kvinnor som inte vill eller vågar hjälpa polisen visar hur komplicerade den här typen av utredningar är, säger Nilsson. – Man inser att det är ju inte en fråga som bara handlar om det brottsliga, utan det är en social fråga, det handlar om relationer och det är ett väldigt komplext problem. Jag tror att man måste tänka på det när man ska fundera på vad man ska göra åt det, säger hon.
Ola Henriksson