EU-ledare skeptiska till Irak-angrepp

I Europa växer nu motståndet mot ett eventuellt amerikanskt angrepp på Irak.
Att Gerard Schröder och den socialdemokratiskt gröna regeringen i Tyskland varit starkt kritiska mot ett eventuellt angrepp på Irak har varit känt länge. Men nu har också den kristdemokratiska unionens ledare Edmund Stoiber gett sig in i debatten. Stoiber gjorde på onsdagen oväntat starka uttalanden mot planer på att anfalla Irak utan FN-sanktion. Där skiljer sig Stoiber och Schröder. Edmund Stoiber säger att med FN i ryggen kan tyska soldater också delta i ett angrepp, Gerard Schröder avsäger sig all tysk medverkan. De senaste dagarnas uttalande följer ett europeiskt mönster. I Storbritannien blir Tony Blair allt mer pressad av oppositionen både bland folket och inom labourpartiet och den officiella brittiska linjen är nu alltmer att det gäller att stödja ansträngningarna för att få FN:s vapensinspektörer tillbaka in i Irak. I Frankrike har president Jaques Chirac också sagt att utan stöd från FN kan han inte stödja ett anfall och den franska linjen är också inriktad på att vapeninspektionen ska komma igång. Europa, snart ett år efter 11 september, ser nu en mängd ledare som försöker distansera från olika grader av totalt stöd till USA i all kamp mot terrorism. Gerard Schröders ord från förra september en ”oinskränkt solidaritet ”med USA är på väg att bli det som oppositionen inom regeringen i Tyskland krävde från början ” en kritisk solidaritet”.
Gunnar Bolin, Berlin