Kraftigt försämrad vinst för Skanska

Bygg- och anläggningsjätten Skanska redovisar en vinst efter finansnetto på 392 miljoner kronor för årets sex första månader. Det kan jämföras med vinsten på nästan 1,1 miljarder kronor för motsvarande period i fjol.
Resultatet är betydligt sämre än väntat och Skanskas aktie sjunker vid lunchtid på Stockholmsbörsen. Mot bakgrund av den fortsatta försvagningen inom IT- och telekomsektorn ska de återstående verksamheterna inom affärsenheten Skanska Telecom Networks också avvecklas.