Man fälls i HD för könsstympning

Högsta domstolen fäller en 41-årig man för att han låtit könstympa sin dotter.

Däremot frias han från anklagelserna om att han mot hustruns vilja höll två av parets fyra barn kvar i Somalia mellan 2002 och 2005.

Mannen dömdes i tingsrätt och hovrätt till 4 års fängelse könsstympning och för egenmäktighet med barn.

Hovrätten ska nu ompröva straffets längd eftersom mannen frias från en del av anklagelserna.