Fördrivna tyskars krav retar upp polacker

Andra världskriget spökar än en gång i förbindelserna mellan Tyskland och Polen. Tyskar som fördrevs under andra världskriget har vänt sig till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg för att få ersättning, vilket har väckt starka reaktioner i både Warszawa och Berlin.

- Vi fördömer och tar avstånd från anspråken, har förbundskansler Angela Merkel upprepat flera gånger inför både Polens president och premiärminister.

Men den lilla och politiskt extrema organisationen Preussische Treuhand väcker starka känslor i Warszawa, där regeringen nu kräver att Berlin ingriper.

Vänt sig till domstol
Det var förra fredagen som Preussische Treuhand, som företräder fördrivna tyskar, lämnade in sina krav till den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Det rör sig om 23 fall, där tyskar som tvingats lämna ifrån sig egendom i nuvarande Polen, kräver ersättning.

Den historiska bakgrunden är den fördrivning av tyskar som skedde i Östeuropa i slutet av andra världskriget. Av tolv miljoner fördrivna tyskarna, bodde fler än hälften i områden som idag ligger i Polen.

Krävt regeringsingripanden
Den polska utrikesministern liksom premiärministern har krävt att regeringen i Berlin stoppar organisationens försök.

De varnar för att tyskar försöker skriva om historien för att framställa sig själva som offer.

Frågan är känslig för relationen mellan länderna, men regeringen i Berlin säger sig inte kunna göra något.

Det står var och en fritt att vända sig till domstolen i Strasbourg, heter det, även om Tyskland tidigare avsagt sig rätten till skadestånd.

Många jurister tror nu att chanserna är minimala för Preussiche Treuhand. Det är inte ens säkert att domstolen tar upp fallen.

Men Polens president Lech Kaszynski har inte nöjt sig med de försäkringarna.

Som motdrag har han tidigare hotat med att Polen kan komma att kräva skadestånd av Tyskland för allt som tyskarna förstörde under kriget.

Det är ett krav som det polska parlamentet redan röstat igenom, men som regeringen hittills vägrat ställa sig bakom.

Kristian Åström, Berlin
kristian.astrom@sr.se