Amerikanskt missnöje med egna regeringen

USA får kritik från egna led mot det program man presenterar på FN-konferensen om hållbar utveckling i Johannesburg. En rad amerikanska kongressmän är mycket missnöjda med sin regerings handlande. USA vill till exempel inte gå med på tidtabeller och mål för sanitet och förnybar energi. Kongressmännen anser att USA:s program speglar ett gammalt synsätt, rapporterar Ekots Ingrid Gustavsson från konferensen.