Intyg från dagis ska stoppa fusket

Föräldrar som tar ut tillfällig föräldrapenning kan bli tvungna att skicka in intyg på att barnet inte varit på dagis. Det här enligt ett förslag från regeringen, som nu vill komma till rätta med föräldrapenningsfusket.

Men att dagis skulle bli ansvariga för att kontrollera barnens närvaro och administrera intyg är inte någon bra lösning, anser Jesper Patrikson, förskolechef på förskolan Pilen i Stockholm.

– Det är alltid en balansgång mellan hur mycket av resurserna som ska gå till ren administration och hur mycket resurser som ska tillfalla barnen, och arbetet med barnen. Att öka administrationen för att kontrollera bidragsfusk, det bör ligga någon annanstans än i förskolan kan jag tycka, säger han.

Fusk för 650 miljoner
Regeringen har tidigare tvekat till att införa obligatoriska kontroller för att stoppa föräldrapenningsfusket. Men nu har regeringen övertygats om att något måste göras åt fusket.

I höstas lämnade Försäkringskassans utredare över en studie som visade att fusket med tillfällig föräldrapenning kan kosta staten uppemot 650 miljoner kronor om året. Försäkringskassan lämnade då också över två förslag till praktiska åtgärder till regeringen.

Föräldrars ansvar
Enligt förslagen ska ansvaret att intyga frånvaro antingen kunna ligga på föräldrarna eller på arbetsgivare, skolor och förskolor. Frånvaron skulle då bevisas genom att intyg skicka till Försäkringskassan. Och nu har alltså regeringen beslutat att gå vidare med att undersöka de praktiska lösningarna.

Cristina Husmark Pehrsson är socialförsäkringsminister och hon anser att det är på föräldrarna som ansvaret bör ligga.

– Det finns olika vägar att gå, men någon forma av skyldighet från föräldrarnas sida att beviset ligger på dem att de faktiskt har varit hemma.

– Jag beklagar att vi behöver göra sådana här åtgärder, men när vi ser att 650 miljoner kronor används på felaktigt sätt så kan vi inte se mellan fingrarna att det rinner bort 650 miljoner i felaktiga utbetalningar till föräldrar som inte är hemma och vårdar sina barn, det kan vi aldrig acceptera, säger hon.

Bodil Lundmark
bodil.lundmark@sr.se