Kristna friskolor blir av med tillstånd

Skolverket drar in tillståndet för två kristna friskolor i Skåne. Församlingen Kristet Center Syd, som driver en grundskola och en gymnasieskola i Höör, har inte gjort de förbättringar som skolverket krävt. Verket menar att eleverna inte får den utbildning de har rätt till.
– Kvaliteten på undervisningen är för låg och lärarna har inte behörighet, säger säger undervisningsrådet Cecilia Hanö på Skolverket. Enligt Skolverket är elevernas kunskaper för dåliga och lärarnas brist på kompetens gör det också svårt för dem att bedöma elevernas arbeten. Tittade på elevarbete i engelska – I grundskolan tittade vi på elevernas arbete i engelska och lärarna hade samlat in deras uppsatser och prov och annat som de hade åstadkommit, och där kunde man se att läraren kunde inte rätta elevernas arbeten. Det är enligt Skolverket ovanligt att man drar in tillstånd att bedriva friskolor. Under 90-talet har det skett ett tiotal gånger. Kristet Center Syd beskriver sig själva som en fristående lokal församling av bibeltrogna och driver en grundskola med 28 elever och en gymnasieskola med 10 elever. Är mycket häpna – Vår kommentar här är att vi är mycket häpna över beslutet, vi är häpna över tidpunkten beslutet kommer och mycket förvånade över detta, det kom som en blixt från en klar himmel för oss som jobbar här, säger Margareta Sturesson, biträdande rektor på Kristet Center Syd. Sturesson menar att Kristet Center Syd har rekryterat nya lärare, gjort ordning lokaler och redovisat allt detta till Skolverket. – Sedan är det ju så att går man in i detalj kan man hitta fel överallt, säger hon. Kommer ni att överklaga Skolverkets beslut? – Ja, det kommer vi göra.
Jens Ericson