Dalai Lama kritiserar kriget mot terrorismen

De tibetanska buddisternas ledare Dalai Lama kritiserade på torsdagen det USA-ledda kriget mot terrorismen.
Att slå tillbaka mot terrorismen med militära medel kan inte lösa de underliggande problemen utan riskerar i stället att förvärra dem och leda till mer lidande, sade Dalai Lama som förespråkar icke-våldsmetoder för att lösa problemet med terrorismen. Dagens uttalande är Dalai Lamas hittills skarpaste kritik mot USAs aktioner mot talibanerna och nätverket al-Qaeda.